استاندار قزوین به مناسبت 22 اسفند، روز بزرگداشت شهدا با 2 خانواده شهید دیدار و گفت و گو کرد.