کارشناسان “کمیته بررسی، تحقیق و مرمت سازه‌های تاریخی بین المللی (ایسکارسا)” به منظور بررسی مشکلات سازه‌ای و مرمتی از بناهای تاریخی گراند هتل و مسجد جامع عتیق قزوین بازدید می‌کنند.