استانبول امروز میزبان نشست چهارجانبه سران فرانسه، ترکیه، روسیه و آلمان بود ▫️موضوع نشست “وضعیت سوریه” اعلام شد