معاون امور عمومی و پشتیبانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت:بیش از ۵۰ درصد ابلاغ ها در کشور به صورت الکترونیکی است.