دادگاه لاهه: دادگاه به این جمع‌بندی رسیده که تصمیم رئيس‌جمهور آمریکا برای خروج از برجام تاثیر خود را بر مرادوات تجاری هر دو طرف ( ایران و آمریکا) گذاشته است