🔹مجلس شورای اسلامی امروز صلاحيت چهار وزير پيشنهادی رئيس جمهور را بررسی خواهد کرد.