فرق صادق زیباکلام با روحانی و احمدی نژاد و خیلی های دیگه این هست که من دوزار برای این که مردم درباره من چه فکری می کنند، می ترسم بگویم ارزش قائل نیستم و دهن کجی به مردم بشود، نه اصلا برای افکار عمومی ...