« 🔹«ساعت زمین» یک رویداد جهانی است که توسط صندوق جهانی طبیعت(WWF) هرساله با هدف جلب توجه مردم به حفظ کره زمین و پیامدهای تغیرات اقلیمی به‌طور مشترک در یک ساعت خاص در آخرین شنبه مارس انجام می‌شود.🔹در ...