ماموران فنی راه آهن در حال تلاش برای هدایت و به خط برگرداندن یکی از واگن‌های ریل باس زنجان - تهران هستند.