شامگاه پنج‌شنبه، «م.ح»، عضو شورای اسلامی شهر شیراز توسط دستگاه قضایی بازداشت شد.