نماینده مردم تهران در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی و دستورالعملی که دکتر آخوندی در این زمینه دادند یک فصل الخطاب بود اما با تخریب زیادی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها ...