در صحن علنی مجلس و هنگام دفاعیات فرهاد دژپسند از برنامه پیشنهادی‌اش، محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان در مجلس، از یکی از نمایندگان مجلس که در صحن علنی مجلس دقایقی به خواب فرورفته بود، عکس گرفت و آن را به حسینعلی شهریاری و محمدجواد کولیوند نشان داد.

دقایقی بعد آن نماینده بیدار شد و مفتح همان عکس را به او هم نشان داد